Naše dílna provádí kusovou a malosériovou výrobu kovaných předmětů převážně z ocele do interiéru i exteriéru podle vlastních návrhů i podle návrhů zákazníka.

Our workshop deals with piece production and small-scale production of forged products made particularly of steel and intended for interiors and exteriors on the basis of our designs as well as on the basis of the client's designs.

??? ??? ?????????? ??????? ? ????????????? ?????????????

??????? ????????? ??????????????? ?? ?????

??? ?????????? ? ???????????

?? ??????????? ??????? ? ?? ??????? ?????????.