větrná korouhev
velká
větrná korouhev
velká se světovými
stranami SJVZ